Về Chúng tôi

  • Raki có tiền thân là Reiki do Dr. Mikao Usui tìm ra cách đây 200 năm. Sau quá trình tập luyện, nghiên cứu , trải nghiệm nhiều thử thách tâm linh và kết nối sâu sắc với các Đấng linh thiêng, bộ môn Raki ra đời dưới sự cho phép của Thượng Đế tối cao thông qua Master Ngân nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh cho thời đại ngày nay.
  • Được sáng lập tháng 07/2019 thông qua hành động biết ơn, sám hối và thu năng lượng và thông qua pháp thân của Sư phụ  nguồn năng lượng Raki mới được đưa xuống.
  • Nguồn năng lượng vô cực,  tối thiểu một lần năng lượng xuống theo một pháp thân là 900 triệu bovis.
  • Là phương pháp được Thượng Đế lựa chọn để dẫn dắt các linh hồn nhanh chóng thức tỉnh thúc đẩy quá trình tiến hóa của toàn nhân loại hoàn thành Thiên Ý của Thượng Đế.
Chia sẻ

Trả lời

error: Content is protected !!