Thượng Đế

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIAO TIẾP CÙNG THƯỢNG ĐẾ

(BÀI GHI DƯỚI LỜI CỦA NGƯỜI) 

Thượng đế là rung động cao nhất và đồng thời thấp nhất bạn có thể tưởng tượng. 

Ngài tồn tại trong muôn loài hữu thể cũng như vô hình. Không chỉ trong Đức Phật, Đức Chúa, các vị Chân sư, các Thánh nhân mà bạn có thể gọi tên, Ngài tồn tại trong một cô gái điếm đang lên đỉnh, trong một con nghiện đang phê cần vật vờ, trong một gã ăn mày ngủ bờ ngủ bụi. Thậm chí, khi Ngài nói Ngài ở trong một cục phân bò giữa đường thì bạn có tin hay không? 

Ý tưởng rằng Thượng Đế là một thứ gì đó cao tột, một thứ gì đó ở “trên đỉnh” của thế giới, Người mà chỉ giao tiếp với những “kẻ được chọn”, với những ai tu hành, người chỉ ban đặc ân cho một số người nhất định, rõ ràng là một suy nghĩ lầm lạc chưa hiểu gì về Thượng Đế. Ngài giao tiếp với tất cả, đồng thời Ngài lắng nghe tất cả ( mà cả 2 điều này diễn ra cùng một lúc). Ngay lúc này đây, khi bạn đang đọc những dòng chữ này, Ngài đang giao tiếp với chính các bạn, chỉ có điều bạn chưa nhận ra mà thôi. 

Vậy thì tại sao, có một số người lại có vẻ như nghe được lời của Thượng đế rõ ràng hơn những người khác. Có thể bạn đang nghĩ đến Đức Ki-tô, Đức Phật, Krishna, Muhammed,… Hoặc một người bình thường như Neale Donald Walsch( tác giả bộ sách “Đối thoại với Thượng Đế”). Câu trả lời ở đây, là những con người ấy đã học cách giao tiếp với chính mình, chứ không phải đi tìm một Thượng đế xa lạ nào khác ngoài chính bản thân họ. 

Mặc dù vậy, rõ ràng có một bức tường nào đó đã được dựng lên để hầu hết Nhân loại vẫn chưa giao tiếp được với Người. Bức tường đó có tên là Tâm Trí. Linh hồn của bạn từ trong sâu thẳm, biết rằng bạn và Thượng đế là MỘT. Nhưng Tâm trí bạn từ chối chấp nhận sự thật đó, và do đó, bạn không thể giao tiếp được với Ngài. Bạn cho rằng Thượng đế phải hiện ra là một ông già đạo mạo, phải lay trời chuyển đất, phải nói những lời cao siêu huyền bí. Còn tiếng nói sâu thẳm bên trong bạn rằng bạn phải làm việc nhà đi, phải giảm cân đi, hãy làm tình đi, thì bạn lại không cho rằng đó là Thượng đế, bạn đã hiểu vấn đề ở đây hay chưa? 

Tâm trí của bạn được xây dựng nên từ những Kinh nghiệm. Và đáng tiếc rằng, nó đang ngày đêm phủ nhận những gì mà nói thấy là “sai” so với kinh nghiệm mà nó đã trải qua, bất chấp nơi tiếng nói chân lý của Thượng đế vang lên trong bạn. Và trên hành tinh này, bạn hãy xem tâm trí của chúng ta đang đưa chúng ta tới những điều gì. Bạn có hài lòng với chúng hay không? 

Để tôi nói với bạn điều này, tâm trí của bạn không cần phải lấp đầy sự tích cực, cũng chẳng phải tiêu cực, vì cả 2 đều chứa đựng thành kiến và bài trừ cái khác với nó. Tâm trí của bạn cần nhất sự lấp đầy năng lượng trong sạch, năng lượng làm tiêu tan hết mọi kinh nghiệm dù “đúng”, dù “sai” trong bạn. Năng lượng giúp bạn được trở nên toàn vẹn về Người Mà Bạn Là, và thông qua cách đó, bạn đang vinh danh Thượng Đế toàn năng. 

Năng lượng đó gắn liền với Tình yêu thực sự. 

Tình yêu thực sự là gì?

 • Tình yêu thực sự, không phải là các cảm xúc.

 • Tình yêu thực sự, không phải là các tư tưởng.

 • Tình yêu thực sự, vượt lên trên cảm xúc và tư tưởng.

 • Tình yêu thực sự, không đi cùng với suy tính, suy tưởng, mà đi cùng với trí tuệ, minh triết.

 • Tình yêu thực sự, không tính toán, vụ lợi, không ích kỹ, nhỏ nhen, không điều kiện, không phân biệt.

 • Tình yêu thực sự, là luôn yêu tất cả, dù là con người hay con vật, dù là đất đá hay cỏ cây.

 • Tình yêu thực sự, là yêu ngay khi ai đó là kẻ thù của bạn.

 • Tình yêu thực sự, có thể chữa lành mọi tổn thương.

Tại sao lại có thể có một tình yêu như vậy?

Trong thế giới của Trải Nghiệm, con người luôn sống trong Tình Yêu hoặc Sợ Hãi. Tình yêu càng lớn thì Sợ hãi cũng càng tăng theo. Khi ta yêu một cái gì đó nhất thì cũng là lúc ta sợ mất nó nhất và ta sợ luôn những gì có thể đe dọa tới nó, lúc này thù hận được sinh ra cùng hàng tỷ các cảm xúc khác đi kèm với chúng. Tình yêu của Thượng đế thì không như vậy, và linh hồn bạn biết rõ điều đó. Linh hồn, thông qua trực giác biết rằng, Thượng đế thì không tách rời với vạn vật. Nên tình yêu thương của Ngài chưa từng xa lìa vạn vật, chưa từng xa lìa với bạn một phút một giây nào.

Trong ngôn ngữ của bạn, bạn có thể gọi tình yêu thực sự là năng lượng nền tảng của toàn bộ vũ trụ này. 

Thượng đế là tình yêu thực sự, và Tình yêu thực sự thì hiện hữu trong năng lượng thuần khiết của vũ trụ. Ngài không quan tâm bạn có rung động cao khi bạn chưa thực sự lắng nghe và còn đầy định kiến. Ngài cũng chẳng màng bạn có rung động thấp khi bạn biết được bản thể thần thánh bên trong mình. Bản thân Thượng đế không có rung động, dù cho bạn đo giá trị từ 0 cho đến vô cực. Ngài chỉ có năng lượng thuần khiết, cái mà bạn có thể gọi là “năng lượng tánh Không”, và cùng với nó, là tình yêu tuyệt đối của Ngài. 

Chỉ khi nào tâm trí của bạn thực sự ” mất trí”, thực sự chỉ còn ngôn ngữ của trực giác, của linh hồn đang phát ra, bạn sẽ hiểu những gì mà tôi nói ngày hôm nay.

Chia sẻ
error: Content is protected !!