Lịch sử xuyên không

Do những lúc tôi xuyên không đều không thể ghi lại hết cũng như nếu viết thì chưa lột tả hết được và cũng không có thời gian nên tôi gửi link ở đây để mọi người nghe và suy nghiệm nhé:

HÀNH TRÌNH XUYÊN KHÔNG ĐẾN NHỮNG NƠI KHÔNG NGỜ CỦA THẾ GIỚI VÀ NHIỀU BÍ MẬT CỦA VŨ TRỤ

Trong những ghi âm này bạn sẽ nghe thấy những trải nghiệm và cách tôi làm việc với thiên giới, một số nhân vật đặc biệt, những vùng đất kỳ bí. Mọi thứ trong ghi âm là thật và hoàn toàn xảy ra trong quá trình xuyên không. Chúng tôi đảm bảo mọi thứ là vô cùng thật lên cả cơ thể vật lý và cuộc sống của chúng tôi.

Bài viết liên quan
# 7 | Tập luyện bảo vệ khi Xuyên không

Xuyên không nghĩa là hiện tượng phách (linh hồn của bản thể của kiếp này) xuất ra khỏi cơ thể Read more

HÀNH TRÌNH ĐẾN HÀNH TINH TỐC ĐỘ

Đây là trải nghiệm của một học viên có công năng khi xuyên không, nhìn thấy, cảm nhận và tả Read more

Chia sẻ

Trả lời

error: Content is protected !!