Lời của Thượng Đế Tối Cao

Hiểu thế nào về Thượng Đế

Mỗi chúng ta đều có Cha, có Mẹ yêu thương chăm sóc nuôi nấng ta và dành cho ta sự quan tâm vô bờ bến. Cũng vậy, toàn thể vũ trụ này, có một người Cha, Người Mẹ chung, một Cội Nguồn chung mà bạn có thể gọi là Thượng Đế. Người là Cha của muôn loài, là khởi thủy của mọi sự sống trong toàn bộ vũ trụ này. Người lắng nghe bạn từng giây và chỉ dẫn bạn những điều thích hợp nhất.

“Thượng đế cho bạn 3 sự lựa chọn cao cả: Mục đích tối thượng, Giá trị tối thượng và Yêu thương tối thượng. Nếu như bạn không thể chọn một trong cả ba thì bạn nên dành tất cả thời gian để học Raki chứ không phải bất cứ gì khác trong cuộc đời này. Vì chỉ với Raki bạn mới có thể có câu trả lời cho tất cả vấn đề của cuộc đời mình và tìm kiếm những điều mới mẻ lớn lao thuần khiết và yêu thương nhất.” – Thượng Đế

“Khi ngươi không dành thời gian cho ai cả thì Thời gian cũng không dành thời gian cho chính ngươi” – Thượng đế

“Khi ngươi không can đảm thừa nhận một vấn đề, đừng tin rằng ngươi sẽ thành công ở mọi lãnh vực khác, vì bản chất ngươi đang lừa dối Thượng đế, vậy thì Thành công không bao giờ đến với Ngươi” – Thượng đế

Hãy tôn trọng giá trị bản thân khi có thể! – Thượng Đế

Không nên cảm thấy tội lỗi vì những gì mình xứng đáng –  Thượng Đế

Chia sẻ
error: Content is protected !!