NÓI CHUYỆN VỚI THỰC HỒN

Bạn có bao giờ biết bản thân mình nghĩ gì và cũng như hiểu được con người mình không? Bạn có biết các ước mơ và tâm thái của chính mình không? Bạn tìm kiếm tất cả trang tâm linh nhưng không thể nào hiểu rõ được bản thân mình hay còn gọi là Linh hồn của mình. Bạn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của mọi người và mong muốn trò chuyện với chính mình?

Chia sẻ

Trả lời

error: Content is protected !!