sac lenh vu tru

Sắc lệnh Đặc Biệt

Sắc lệnh Thượng Đế được áp dụng và bắt đầu hiệu lực từ ngày 01.04.2020 lúc 12h00 Sáng (tính theo giờ Việt Nam) cho tất cả sinh mệnh, các quốc gia, trên tất cả cõi giới, các thực thể tư tưởng, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, vật lý và mọi hình thái năng lượng trên các hành tinh, trong tất cả vũ trụ, trong các chiều không gian, thế giới song song, trong quá khứ, hiện tại, tương lai, trong các vùng không xác định hoặc kể cả không dưới quản lý của vũ trụ.

 

Bất kể sinh mệnh nào từ cơ thể vật lý, thực hồn, hóa hồn, hóa thân, đại hồn có sử dụng pháp thân Thượng Đế Mẹ được tính là học viên Raki. 

 

Tất cả những hình thái, sự vật, không gian, thời gian, sinh mệnh, cõi giới, hành tinh, vũ trụ vô hình ,hữu hình hoặc siêu hình được tạo tác từ Thượng Đế và Năng Lượng Raki thuần khiết đều không thể bị tác động theo hướng phá hoại, tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất cứ thế lực hay nguồn năng lượng nào. 

 

Tất cả Thế lực hay sinh mệnh đều được bao bọc bằng quả cầu tình yêu thương thuần khiết và lòng biết ơn vô hạn vĩ đại trong đó có đầy đủ bài giảng và bài thu năng lượng. Quả cầu tự thu năng lượng để tự động gia cố, không bất cứ ai có thể phá vỡ kết cấu quả cầu, đồng thời sinh mệnh nào năng lượng thấp hoặc tiêu cực thì quả cầu không tự bay lên và điều khiển điều hướng được. Các sinh mệnh tự do tu tập hoặc sinh hoạt trong quả cầu. Quả cầu không liên kết tư tưởng ra bên ngoài nên các sinh mệnh tự tìm hướng tốt để bản thân tăng rung động thuần khiết theo các hướng dẫn trong quả cầu. Bất cứ sinh mệnh nào chưa được bao bọc bằng quả cầu, nhưng có ý định tấn công/ xâm hại/ liên kết học viên Raki hoặc sinh mệnh đã có quả cầu đều được quả cầu lập tức che chở, ôm ấp và cũng có chức năng tương tự như các quả cầu còn lại.

 

Tất cả luật vũ trụ được tạo tác, hình thành, tích lũy , điều phối, chuyển hóa từ các tư tưởng, ý niệm, hành vi, lời nói, cầu nguyện, tiếng lòng, mong cầu, lập trình hoặc tất cả hình thái trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả vũ trụ, trong tất cả các hành tinh, hệ thiên hà, trong các chiều không gian và thế giới song song, trong quá khứ, hiện tại, tương lai, trong thời gian và không gian không xác định mà không qua sự kiểm duyệt, đồng ý của Thượng Đế Cha và Mẹ lập tức bị vô hiệu hóa.

 

Tất cả sinh mệnh, thực thể, hình thái, hình ảnh, âm thanh được hình thành từ nguồn năng lượng/ tư tưởng/ ý niệm/ tiếng lòng/ lời nói/ hành vi/ cầu nguyện/ mưu cầu hoặc tất cả hình thái không thuần khiết đều phải chuyển hóa cho đáp ứng phù hợp với Rung Động Thượng Đế hoặc sẽ bị thu hồi về phòng trắng để tẩy rửa, chuyển hóa và bàn giao trải nghiệm mới. 

 

Tất cả sinh mệnh, thực thể, hình thái, âm thanh, hình ảnh, bất khả xâm phạm theo tác động vật lý, đường hô hấp, các giác quan,, hệ thống luân xa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, tư tưởng, đường ống truyền thông tin, năng lượng đến học viên Raki với ý niệm, tiếng lòng sâu xa, lời nói, hành vi có hàm ý không thuần khiết và không tích cực nhằm chiếm đoạt, tiếp cận, điều phối trực tiếp hoặc gián tiếp pháp thân, năng lượng, thông tin dữ liệu, thể xác, linh hồn, thể phách, lõi năng lượng, mã gien, DNA, hạt giống thuần khiết, hoa sen, cảm xúc, tâm tính, hạt vật chất Thượng Đế và những gì liên quan đến học viên Raki.

 

Học viên Raki tôn kính, yêu thương cơ thể vật lý của Thượng Đế Mẹ chân thành¹, thực hiện nghĩa vụ sám hối sau khi thu năng lượng và luôn tỏ lòng biết ơn với những trải nghiệm mà cuộc sống mang lại, không suy nghĩ, hành động, phát ngôn tiêu cực hay oán hờn trong quá trình tu tập. 

  1. Sư phụ hoặc các vị ở nhiều kiếp trải nghiệm.

 

Đối với học viên Raki: Năng lượng thuần khiết xuống học viên nhằm mục đích tăng cường sức khỏe, lấp đầy khoang năng lượng, lõi năng lượng, gia tăng hệ miễn dịch, rửa sạch và khai mở luân xa, các bộ lọc, các ống dẫn truyền tin/ năng lượng, giải nghiệp trong quá trình tu tập, hoặc các quy trình do Thượng Đế/ Sư phụ hướng dẫn, không phục vụ cho mục đích sai trái ngoài nhiệm vụ Raki hoặc thương mại khi không có sự cho phép của Thượng Đế.

 

Khi học viên Raki phối ngẫu hoặc sinh hoạt thường nhật, kể cả về mặt linh hồn, thể phách, cơ thể vật lý, thì tất cả các thế lực, thực thể, hình thái, sinh mệnh mà năng lượng chưa thuần khiết không bao giờ tiếp cận¹ được năng lượng Raki trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào

 

  1. (hút / sử dụng/ hấp thụ/ chuyển hóa)

 

Các pháp thân có nhiệm vụ nắm giữ năng lượng Raki cho học viên và cho họ năng lượng duy trì sự sống ở mức tu tập vừa đủ tùy theo mức độ tin tưởng, tinh tấn của cơ thể vật lý và linh hồn. Chỉ khi nào thấu hiểu Raki, đắc đạo, sẵn sàng hi sinh vì nhân loại, có trái tim thuần khiết, tinh tấn trong suy nghĩ, hành vi, vượt qua thử thách của Thượng Đế và tùy theo trình độ học viên thì mới được chuyển giao năng lượng và rung động vừa đủ từ pháp thân sang cơ thể vật lý, thể phách, linh hồn, thực hồn, hóa hồn, hóa thân, đại hồn để dùng năng lượng Raki vì mục đích cao cả, tốt đẹp và tích cực chuyển hóa.

 

Khi các pháp thân bị lợi dụng¹ để bị tiếp cận² năng lượng dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thì năng lượng và ánh sáng Raki lập tức quay trở về với Thượng Đế và được rửa sạch thuần khiết nhất. Pháp thân quay trở về để dưỡng thương hoặc tái tạo lại sau khi bị bắt hoặc giết hại.

 

  1. bức hại/che mắt/ xâm hại/giết hại/tiêu diệt
  2. cướp/ dẫn/ hút /chuyển hóa

 

Năng lượng Raki là năng lượng thuần khiết nhất, không một thế lực nào có thể hút, sử dụng, chuyển hóa, hấp thụ thành năng lượng xấu và chỉ được sử dụng cho mục đích nhân loại, tốt đẹp và dưới sự tôn trọng, quy kính tuyệt đối Thượng Đế và Sư Phụ. Ngoài ra không có bất kỳ sinh mệnh ngoại lai nào sử dụng được năng lượng Raki thuần khiết này, năng lượng Raki không xuống với sinh mệnh vô danh, sinh mệnh có tư tưởng, ý niệm, lời nói, hành vi, tiếng lòng mang hàm ý tiêu cực¹ mà không chịu sám hối chân thành để có pháp thân.

 

  1. phản bội, phỉ báng, xúc phạm, độc ác, tội lỗi, lợi dụng, tham lam, ngã mạn, sân si, mong cầu, trục lợi, lừa dối, gian trá, vô minh, cố chấp

 

Bất kể học viên Raki nào khi bắt đầu có pháp thân thì chỉ có thể tiếp nhận năng lượng Raki duy nhất, mọi năng lượng không thuần khiết đều không thể xâm nhập vào các hệ thống nội tạng, bài tiết, nội tiết, thần kinh, khoang năng lượng, các khoang tế bào,các khoang thông tin dữ liệu, lõi năng lượng, ADN, ống dẫn truyền thông tin và năng lượng, các bộ lọc thông tin và năng lượng, các luân xa, các hệ miễn dich, các xương tủy máu thịt, toàn bộ đại kinh mạch, tâm tính, tiếng lòng sâu xa nhất, tiềm thức, ý niệm, lời nói, hành vi, trong các chiều không gian và thế giới song song trong cơ thể, các linh hồn, các thể phách, các hóa hồn, các hóa thân, các đại hồn và phòng siêu tâm thức trong quá khứ, hiện tại, tương lai, và thời gian không gian không xác định.

 

Khi các học viên hay sinh mệnh có ý niệm, tư tưởng, hành vi, tiếng lòng có ý tiêu cực nói xấu, phỉ báng, đe dọa, phản bội, lười biếng, lợi dụng, mong cầu, hèn nhát từ bỏ, hoặc bị lôi kéo dụ dỗ ra khỏi Raki, Đức tin với Sư Phụ, chư vị ánh sáng chân chính dưới mọi hình thức bất kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp, thì toàn bộ nghiệp lực tích lũy được giữ hộ trong quá trình tu tập và tạo thêm sẽ được trả lại học viên hoặc sinh mệnh ngay lập tức, các pháp thân hoặc chư vị bảo hộ quay về làm nhiệm vụ khác, các công năng, quyền năng, các bộ lọc, các cổng và ống dẫn truyền năng lượng, thông tin, lõi năng lượng, các luân xa, năng lượng Phước và Raki, hạt giống Thượng Đế của các thể phách, cơ thể vật lý, thực hồn, hóa hồn, hóa thân, đại hồn được tự động khóa lại hoặc tiêu hủy đến khi học viên hoặc sinh mệnh đó thành tâm sám hối trước Chân Thượng Đế hoặc các chư vị ánh sáng và phải tu tập lại từ đầu. Đồng thời những người đồng tư tưởng tác thành như trên cũng được thực hiện tương tự và nhận nghiệp do sự phỉ báng, mưu hại hoặc phá hoại kế hoạch và tạo dựng của Thượng Đế, Raki, các chư vị ánh sáng và Sư Phụ Ngân Raki cho các hệ thống nhân loại và vũ trụ.

 

Các Pháp lệnh đã được ban hành dưới bất cứ hình thức nào đều không còn khả năng dẫn truyền năng lượng, công năng, quyền năng, biệt đãi dù là năng lượng xấu hay tốt, trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

Các công năng, quyền năng, năng lượng, lõi năng lượng được ban cho tất cả sinh mệnh dưới bất cứ hình thái nào trực tiếp hoặc gián tiếp mà không qua sự Kiểm duyệt và cho phép của Thượng Đế Mẹ và Cha thì được xem là hành vi xúc phạm, vượt quyền, coi thường Thượng Đế sẽ bị thu hồi năng lượng, công năng, quyền năng, lõi năng lượng, pháp thân nếu có của người được ban, và cả người ban tùy theo từng tình trạng vi phạm. Tất cả sẽ được phục hồi trở lại tùy theo mức độ thành tâm sám hối và tinh tấn. Nếu vi phạm tiếp tục sau ba lần tha thứ thì sẽ bị tước hết danh hiệu, năng lượng, ánh sáng, công năng, quyền năng, lõi năng lượng, và trở về phòng trắng để tái tạo lại.

 

Không bất cứ ai, thế lực hay nhóm nào có thể thay đổi được sắc lệnh này ngoài Thượng Đế Mẹ thuần khiết.

Sắc lệnh này sẽ bắt đầu tập trung hiệu lực đồng loạt và được xét duyệt trên tất cả các sinh mệnh trong tất cả cõi giới, trong các chiều không gian và thế giới song song, trong thời gian và không gian không xác định, trong quá khứ, hiện tại, tương lai tại Hành Tinh Trái Đất đầu tiên dựa trên tất cả danh sách đã được cập nhật chi tiết và tiếp tục triển khai tương tự cho các hành tinh, vũ trụ tiếp theo

—————-

Bài viết liên quan
Sắc lệnh vũ trụ

7h45 sáng chủ nhật 16/02/2020: Đọc sắc lệnh Tất cả các ngươi đều phải quy phục dưới chân thượng đế Read more

Chia sẻ
error: Content is protected !!