TRÒ CHUYỆN VỚI HÓA HỒN

Bạn có bao giờ biết mình có bao nhiêu Người Bảo Vệ? và tại sao họ lại theo mình? cũng như những cách tu tập để sinh ra nhiều hóa hồn hơn nữa hay không? Mình cần làm gì với họ và đối xử họ như thế nào?

Họ có tình cảm hay nhiệm vụ gì với cuộc đời Linh hồn của chúng ta? Chúng ta đã có bao giờ quan tâm theo cách đặc biệt với họ để tăng được nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi trong cuộc đời này?

Chia sẻ

Trả lời

error: Content is protected !!